ตรวจสอบเขตวิสุงคามฯวัดศรีสุวรรณเลไลย์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดศรีสุวรรณเลไลยก์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,791