พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) โดยมีพระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค ๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวัชรวิสุทธิ์
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) นายประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,736