คลินิกให้คำปรึกษารางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ร่วมการประชุมคลินิกให้คำปรึกษารางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 453,791