ประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่พักสงฆ์ป่าแก้วโพธิ์ชัย (ธ) บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 493,456