ร่วมพิธียกยอดฉัตร "พระธาตุหลวงกาบแก้วบัวบาน"

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.
นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธียกยอดฉัตร "พระธาตุหลวงกาบแก้วบัวบาน" พิธีมุทิตาจิต พระครุปทุมธรรมาภิบาล เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธรรมยุต) ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ
ชั้นเอกในราชทินนามเดิม และเสาเสมาธรรมจักร - พัดรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยมีนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 493,421