ประชุมคณะกรรมการฯสร้างวัด ที่พักสงฆ์พระธาตุจอมศรี

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

        พระครูวิมลธรรมากร เจ้าคณะอำเภอโนนสัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ สอนประเทศ กำนันตำบลกุดดู่ (แทนนายอำเภอโนนสัง) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์พระธาตุจอมศรี บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดนี้

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมและชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

        โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,069