โครงการปลูกป่าฯ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

        นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันวิสาขบูชากำหนดเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) และได้กราบนมัสการพระศุภชัย ภูริชโย ประธานที่พักสงฆ์ ณ บริเวณที่ปลูกต้นไม้ด้วย

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ ที่พักสงฆ์แจ้งใหญ่ไชยธาราราม (ธ) ท้องที่บ้านชัยเจริญ ม.๑๓ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,074