ถวายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

        นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก ๔-๓๑ ก.) แก่ที่พักสงฆ์ป่าโพธิ์ทองหมู่ที่ ๑๘ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,093