เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และคณะพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

       พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และคณะพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อำนวยความสะดวก และถวายแนวทางในการรับการฉีดวัคซีนของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขที่รับผิดชอบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,079