การประชุมคณะกรรมการฯ สร้างวัดป่าสันติธรรม ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

        พระมหาไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าสันติธรรม บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดนี้

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

        โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,077