มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ เพื่อสร้างวัดใหม่นามวงศ์ 

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

        นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก๔-๓๑ ก.) เพื่อสร้างวัดใหม่นามวงศ์หมู่ที่ ๘ ตำบลกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู และให้คำแนะนำ
ในการจัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,543