การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมิน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการหนตะวันออกในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำโดยนายอำเภอสุวรรณคูหาและหน่วยงานองค์กรต่างๆร่วมประชุม

    ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียด ในการเตรียมความพร้อมด้วย ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสว่างอุดมพร บ้านโนนป่าหว้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,459