การประชุมสร้างวัดป่าส้มป่อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

    พระมหาไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดป่าส้มป่อย บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้

     ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ณ ที่พักสงฆ์ป่าส้มป่อย บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

    โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,452