การประชุมสร้างวัดนิคมธรรมมาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง

วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

    พระครูวิมลธรรมากร เจ้าคณะอำเภอโนนสัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดนิคมธรรมมาราม บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้ โดยมีปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอโนนสัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด ร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว

     ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมและชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ณ ที่พักสงฆ์นิคมธรรมมาราม บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

    โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,449