ตรวจติดตามการบริหารด้านการเงิน และบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

   นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในการตรวจติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และบัญชี ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนธาตุนรงค์วิทยา อำเภอโนนสัง โดยได้รับความร่วมมือ จากนางสาวจงจิตร์ วงษ์ชมภู หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,432