โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา “ตามรอยอารยธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมส่วนราชการ ร่วมโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา “ตามรอยอารยธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” จังหวัดหนองบัวลำภู ๙ จุด  ๑. “วัดมหาธาตุไตยภูมิ” วัดมหาชัย ๒. “วัดเรืองชัยสมสะอาด” วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ๓. “วัดเรืองฤทธิ์ประสิทธิผล” วัดโพธิ์ศรี ๔. “วัดคนชุมน้ำออกปอ” วัดศรีคูณเมือง ๕. ศาลหลักเมือง ๖.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๗. ศาลปู่หลุบ ๘. วัดถ้ำกลองเพล ๙. วัดดอยเทพสมบูรณ์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

    ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,526